Detaylı Kullanım Senaryoları (Detailed Use Cases)

Detaylı Use Case (DUC – Detailed Use Case) bir iş ihtiyacına teknik çözüm oluştururken kullanabileceğimiz araçlardan bir tanesi.

DUC bir iş ihtiyacını ya da projeye ait kapsamdaki requirementlerin adreslenmesi, bu requirement’a map eden akışların tasarlanması, ve bunları yazarken daha önce düşünmediğiniz exceptional case’leri de ekleyebileceğiniz bir araç.

Excel ya da benzer spreadsheet  kullanılabilir. Excelin bir sayfasında müşteriden alınan ihtiyaçlar listelenir ve gruplanır.

1. müşteri siteye login olarak işlemlerini yapar

2.  müşteri searchboxtan arama yapar

3. müşteri kredi kartı ile satın alma yapabilir.

4. müşteri login olmadan sitede gezebilir.

5. ürün detay sayfalarında x,y,z bilgileri bulunmalıdır.

vs..

Bu ihtiyaçlar excelin başka bir  sayfasında listelenir.  Her bir akış için “istenilen detayda’ müşterinin yapacağı işlem için hangi modüle gideceğini göstererek işlem detayları tasarlanır. Exceptional ve  Alternatif akışlar bu akışlara eklenir. Benim bu akışları tercih etmemdeki neden, fonksiyonel tasarım sırasında, müşteri ile reviewları yapmak,  hem de değişiklikleri hızlıca uygulayabilmek. Akışlar finalize olduktan sonra high level solution’ın çizilmesi  daha kolay oluyor. B ve C kolonlarında geçen isimler yeni sisteme ait modullerin listesini sağlıyor.

 

Detaylı Use Case’lerle ilgili iki örnek akış bulabilirsiniz.

 

Use Case No :1 – Login Akışı

No FROM TO Description
1 Müşteri Web App Müşteri Login için şifresini girer
2 Web App Security App Şifresi kontrol edilir
3A Security App Web App Şifre doğrulanır, arayüz anasayfaya redirect eder.
 Alternatif Akış
3B Security App Web App Şifre doğrulanır,hata mesajı gösterilir.

 

Use Case No :2 – Arama Akışı

No FROM TO Description
1 Müşteri Web App Use Case 1. ile login olur
2 Müşteri Web App İstediği ürünü search box’tan arar
 3 Web App Search App ürün sonuçları gelir
 4  Search App  Web App  arama sonuçları gösterilir
 5 Müşteri Web App müşteri istenilen ürünün detay sayfasına gider
6  Web App  Product App  ürün detayları ekranda gösterilir.
7 Müşteri Web App satın al butonuna basar
 8 Müşteri  Web App  kredi kartı bilgilerini girer
 9 Web App Virtual POS Kredi karti bilgileri virtual POS modulune iletilir.
 10 Virtual POS  Web App  V. POS’tan gelen cevap olumlu ise müşteriye işlem hakkında ‘Başarılı’ mesajı gösterilir.
11 Web App  Kargo App Müşteriden gönderi adresi istenir.
in Blog | 508 Words